Multikulturalismens fælder - mørklægning og moralisme i medier, forskning og politik (papirbok)

kr 149,00 kr 289,00

Utsolgt

Denne boken er en del av dansk og svensk venstresides oppgjør med seg selv: En fersk antologi fra ledende akademikere i Danmark og Sverige.

Både venstresiden og liberalister har omfavnet tanken om multikulturalismens velsignelser i lang tid uten motforestillinger. Tanken var at mangfold og åpenhet skulle føre til berikelse og kreativitet. Et multikulturelt samfunn var bedre enn et monokulturelt. Slik har det ikke gått. Boken er en kritikk av utviklingen i det flerkulturelle samfunnet som truer den demokratiske kulturen og den individuelle frihet, særlig for kvinner.

Mehmet Ümit Necef og Torben Bech Dyrberg er redaktører. Femten forfattere, alle fra venstresiden men med ulik forskerbakgrunn, tar opp problemer knyttet til kulturforskjeller. Velkjente tema som ‘tonen’ i debatten, knyttet til forsøk på begrensing av ytringsfrihet gjennom sensur, eller helst selvsensur. Medienes utelatelse av fakta, særlig med tanke på visse gruppers overrepresentasjon på ulik kriminalstatistikker. Og ikke minst drøftes antirasismens voksende vanry. Man påviser hvordan disses forutinntatthet har rammet forskere med yrkesforbud og sendt deltakere i den offentlige debatt ut på gangen, eller til det såkalte "mørke internet".

 Kjøp boken, bli klokere og hjelp oss å drive Trolltekst: Bøker om filosofi, innvandring, politikk og arbeidsliv.